Kostelec na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

O nás

Domov pro seniory Kostelec na Hané

člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, je příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec na Hané. Svou činnost zahájil v lednu 2002. Jeho poslání je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k věku, zdravotním problémům nemohou žít ve svém původním prostředí.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé nad 63 let (včetně),

kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči. Celková ubytovací kapacita je 58 obyvatel v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Přijímáme osoby imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek i osoby mobilní s poruchami paměti, které jsou orientovány místem.

Přednostně jsou přijímáni zájemci o službu z Kostelce na Hané, obcí mikroregionu a nejbližšího okolí. V případě uvolnění místa na pokoji vhodném pro manžele/partnery (dvoulůžkový pokoj se samostatným sociálním zařízením) může být přijat manželský pár, kdy jeden z páru potřebuje péči, dopomoc jiné osoby a již není možná podpora partnera/ky v domácím přirozeném prostředí.

Nepřijímáme

 • osoby vyžadující nepřetržitou lékařskou péči,
 • osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • osoby mobilní dezorientované místem,
 • osoby trpící infekční, parazitární chorobou,
 • osoby s psychickou chorobou, které mohou ohrozit sebe i druhé.

Principy poskytování sociální služby

 • Dodržování etických principů.
 • Individuální přístup, respektování individuality každého uživatele.
 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Podpora soběstačnosti uživatelů.
 • Respektování vlastního názoru, náboženské a národnostní svobody.
 • Ochrana práv a svobod uživatele.
 • Lidskost, empatie.
 • Týmová spolupráce.
 • Spolupráce s rodinou uživatele.

Cíl zařízení

Umožnit lidem ve věku od 63 let, kteří se dostali do nepříznivé situace vzhledem ke sníženým schopnostem a dovednostem (stali se závislí na dopomoci druhé osoby), nadále využívat místní instituce a služby a podílet se na společenském životě. Zachovat a rozvíjet důstojný život těch, kteří naše služby využívají. Vytvářet bezpečné prostředí, které se přibližuje, co nejvíce domácímu prostředí, na které byli uživatelé zvyklí. Snahou je poskytovat odbornou úroveň a kvalitu poskytované služby.

 • Přiblížení se domácímu prostředí.
 • Vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí.
 • Zlepšování komunikace mezi pracovníky a uživateli domova.
 • Zkvalitňování vnitřního systému řízení.
 • Dodržování systému individuálního plánování.