Kostelec na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Ceník

Ceník ubytování platný od 1. 1. 2024

Jednolůžkové pokoje 1. NP

Pokoj číslo: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118
Cena za den: 305,- Kč
 
Pokoj číslo: 122, 123 (menší výměra)
Cena za den: 295,- Kč

Jednolůžkové pokoje 2. NP

Pokoj číslo:  201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Cena za den: 305,- Kč

Dvoulůžkové pokoje 1. NP

Pokoj číslo: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 119, 120, 121
Cena za den: 285,- Kč
 
Pokoj číslo: 117 (menší výměra)
Cena za den: 265,- Kč

Dvoulůžkové pokoje 2. NP

Pokoj číslo: 205, 213, 214, 215, 216, 291
Cena za den: 285,- Kč

Ceník stravování a fakultativních služeb

Stravování

Strava normální: 255,- Kč / den
Strava dietní: 255,- Kč / den
Strava diabetická: 255,- Kč / den
Platnost od 1. 1. 2024

Fakultativní služby

Televize: 50,- Kč / za měsíc
Rádio: 30,- Kč / za měsíc
Televize a rádio: 50,- Kč / za měsíc
Varná konvice: 20,- Kč / za měsíc
Lednice: 90,- Kč / za měsíc

Úhrada za poskytnuté úkony péče

Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 

Zprostředkováváme služby kadeřnice, pedikérky, masáže a revize schválených soukromých elektrospotřebičů. Cena se řídí dle vlastních ceníků poskytovatelů služeb, s kterými jsou klienti předem seznámeni.

Informace k úhradám nákladů za sociální služby a spoluúčasti na úhradě nákladů jiných osob

Úhrada nákladů za sociální služby

Uživatel si hradí ze svého příjmu ubytování a stravu. Ze svých zdrojů si hradí i další výdaje, jedná se například o doplatky za léky, drobné nákupy, hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír, absorpční podložky, mycí žínky, ošetřující tělové pěny apod.) aj.

Poskytnutá péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči.

Stanovení výše úhrady

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (dle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).

Nepostačuje-li uživateli příjem na plnou úhradu za ubytování a stravu, má povinnost doložit výši svého skutečného příjmu pro účely stanovení výše úhrady. Příjmem osoby se pro tyto účely rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči. Uživatel je dále povinen neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši snížené úhrady.

Je tedy na uživateli, zda:

  • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svých skutečných příjmů) nebo
  • bude hradit plnou úhradu (výši svého příjmu pak dokládat nemusí).

Spoluúčast na úhradě nákladů

V případě, že příjem uživatele nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady stanovené za poskytovanou sociální službu, může se poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů za ubytování a stravování (ve smyslu odst. 3 § 71 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou.